logotyp

Info pro rodiče 

VÁŽENÍ RODIČE,

od školního roku 2024/2025 se SNIŽUJE PLATBA STRAVNÉ 

a NAVYŠUJE PLATBA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ze 450,- Kč na 500,- Kč.

Bližší informace v sekci: STRAVNÉ


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

od 8. 7. – 9. 8. 2024.

Mateřská škola bude opět otevřena

12. 8. 2024

ZÁPIS DO MŠ HVĚZDIČKA
pro školní rok 2024/2025
se koná 6. května 2024 od 9.00 do 14.00 hodin v budově mateřské školy.

U zápisu je nutné předložit:
občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, 
žádost o přijetí a evidenční list. 
Žádost o přijetí a evidenční list si vyzvedněte v MŠ
nebo jsou ke stažení na webu MŠ v sekci: Zápis


Upozorňuji rodiče na
výskyt druhého případu SPÁLY v naší mateřské škole.

J. Haasová

Dne: 10. 3. 2024

Vážení rodiče,

Upozorňujeme na výskyt vší v MŠ. 

Je nutné, aby rodiče svým dětem důkladně prohlédli vlasy a v případě výskytu vší provedli odstranění parazitů z hlavy dítěte a zároveň omluvili dítě z MŠ na dobu nezbytně nutnou k vyčištění vlasů.


Dne: 5. 3. 2024

Informace o kroužcích:

Zdravotní cvičení: úterý 14.30. - 15.15 hodin (začínáme 10.10.)
Lektorka: Terka Suková

Angličtina v pohybu: čtvrtek 14.00. - 14.45 hodin (začínáme 12. 10.)
Lektorka: Míša Kučerová

Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti, které mají o kroužek zájem
na webových stránkách agentury: www.rytmik-krouzky.cz
(Nutné vyplnit elektronickou přihlášku).

Cena obou kroužků: 1180,- Kč

U Angličtiny v pohybu se připlácí za učebnici 300,- Kč.
Děti, které učebnici mají z minulého roku,
si dokupují jen pracovní listy pro pokročilé 100,- Kč.Upozorňujeme rodiče na výskyt SPÁLY v naší mateřské škole.


Dne: 26. 2. 2024Po jednání s obcí Malé Březno, které vyplynulo z důvodu stížností občanů obce
na
nevhodné parkování vozidel v okolí MŠ, čímž je znemožněn průjezd vozidel,
nemluvě 
o znemožnění přístupu vjezdu jednotkám IZS, Vás žádáme o dodržování
dopravních předpisů v souladu s § 27 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, kde je uvedeno,
že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m
před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Svá vozidla parkujte u kulturního domu

nebo podél plotu vedoucího k můstku přes potok.   

                                                                                              Děkujeme.Děkuji rodičům, kteří se zúčastnili  besedy o zdravém stravování.

Jiřina Haasová

Zveřejňuji zde slíbené odkazy od paní Ing. Lucie Dohnalové,
která přednášku uskutečnila: Vážení rodiče,
        v naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí
        pomocí speciální diagnostické videokamery
        v rámci projektu "Koukají na nás správně?". 
        Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné.
        Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje
        v klidném a známém prostředí mateřské školy. 
        Zájemci o vyšetření se podepište do seznamu
        visícím v šatně v MŠ.

                           Cena vyšetření je 200,- Kč

        V případě zájmu uhraďte částku p. učitelce na třídě. 

        Rodičům s mladšími sourozenci také nabízíme tuto možnost vyšetření.

                      Termín vyšetření: 31. 1. 2024


Krásné Vánoce a pohodový rok 2024

přejí zaměstnanci MŠ Hvězdička
Ve čtvrtek 14. 12. 2023
odpadá kroužek: Angličtina v pohybu
z důvodu "Vánočního setkání s rodiči"Uzavření MŠ Hvězdička
v době vánočních svátků:
od 27. 12. do 29. 12. 2023

Otevřena bude opět 2. 1. 2024
Projekt Cepík, do kterého je MŠ zapojena
je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku.
Projekt realizuje Centrum podpory zdraví od roku 2012.
Jedná se o celoroční projekt, který se zabývá zdravou výživou,
pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.
Pro děti budou zahrána 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb.
Divadelní představení jsou doplněna pomůckami pro děti nebo pro školku
(pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).
Pro rodiče je připravena poradna pro výživu formou diskuze z oblasti výživy
a informační materiály – “Cepíkoviny”.
Pro pedagogické pracovníky seminář z oblasti výživy a bezpečnosti potravin.
Pro paní kuchařky proběhne praktické školení, kde se bude přímo vařit.
Ze školení si odnesou nové moderní receptury.

www.cepik.cz

 


        
 Žádáme rodiče,
aby dítě se známkami nemoci
          jako je např: rýma, kašel, zvýšená teplot
avyrážka,
          zažívací problémy, zarudlé oči, a jiné, nechali dítě doma,
          případně navštívili lékaře.
          Mateřská škola má dle školského zákona povinnost
          zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí 
při vzdělávání,
          tzn. má zároveň povinnost ochránit zdravé děti v MŠ
          před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky
          přenosné nemoci. 
          
Dle školního řádu MŠ Hvězdička
          (Čl. 15 - Zdravotní péče a bezpečnost dětí v MŠ)
           je zákonný zástupce povinen zajistit, aby bylo dítě
          pedagogovi předáno bez zjevných příznaků onemocnění.
          Prosíme rodiče, aby byli ohleduplní k vlastním dětem, ale i k těm ostatním v MŠ.
          Pokud se budou vodit do MŠ děti nemocné, zdravé od nich nemoc chytnou.
          Kdo přijde do školky vyléčený, chytne nemoc znova a stále dokola. 


                                          Děkujeme za pochopení


Upozorňujeme rodiče na výskyt SPÁLY v MŠ Hvězdička.


                                                      
 Dne: 20.11. 2023

Prosíme rodiče, pokud mají možnost,
aby přinesli do MŠ dýně.
Budeme je s dětmi dlabat, malovat, zdobit.
Všechny velikosti i tvary jsou vítány.

Děkujeme

Vážení rodiče, dovolte, abych vás informovala,
že dne 27. 11. 2023, kdy je vyhlášena výstražná stávka,
se naše mateřská škola do stávky nezapojí
a provoz zůstane zachován.
                                                                                 J. Haasová

                     Do stávky se zapojí jeden zaměstnanec MŠ.

Projekt „REFLEXÁCI“

   Naší mateřskou školu jsme zapojili do projektu: „REFLEXÁCI“.
Jde o projekt, který vznikl ve spolupráci SMS (Sdružení místních samospráv)
a je financován z Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů.
Byli jsme vybaveni metodickými materiály, zásobníky s reflexními samolepkami,
které najdete v šatně dětí naší MŠ. Samolepky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu,
který byl specifikován na základě zkušenosti z testovacího provozu a velkého množství měření
a zkoušek ve státní zkušebně (EZÚ). Samolepky mají odrazivost v noci až 400 m
(za běžné tmy a min. 200 m za deště a mlhy). Zároveň snadno přilnou na oblečení,
aniž by zanechávaly stopy po lepidle nebo poškozovaly barvu oděvu a jsou opakovaně použitelné.
Hlavním cílem projektu je vzdělávat děti v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků, zviditelnit děti při cestě do školky a ze školky, na hřiště a za kamarády.
S dětmi si budeme povídat o bezpečnosti v silničním provozu,
a proč je důležité používat reflexní prvky na oblečení.
Při samotné realizaci projektu v následujícím školním roce budou pro děti vyhlašovány soutěže
o zajímavé ceny a celý projekt bude doprovázet osvětová kampaň na intermetu,
sociálních sítích a v tištěných médiích.

V rámci zlepšení pitného režimu dětí ve školce
Vás prosíme o donesení vlastního hrnečku,
 ze kterého Vaše dítě rádo pije a pozná si jej.
V mateřské škole z něj budou děti pít během dne.
Při obědě a svačinách mají  hrnečky z MŠ.  
                      
                                       Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem.
                Školní řád naleznete na těchto stránkách nebo v šatně dětí (visí za vstupními dveřmi).
                                          Toto seznámení potvrďte svým podpisem na třídě.
                                                                         Děkujeme RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Hvězdička

Adresa: Malé Březno 42
Ústí nad Labem 2
400 02

IČO: 72742917

Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodin

Mobil MŠ: 725 136 209

Učitelka pověřená vedením:
727 930 507Email: ms-hvezdicka@seznam.cz

Datová schránka: bxju7si

Internet: www.ms-malebrezno.cz

Zřizovatel: Obec Malé Březno

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2016 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign